TUTLA

Kita semua sedar bahawa belajar peraturan bahasa membosankan dan mengajarnya pula sukar.

Untuk mengatasi cabaran ini, kami telah menghasilkan Kad Permainan Tutla. Tutla ialah alat bantu mengajar untuk mempermudahkan pembelajaran peraturan bahasa Melayu lebih-lebih lagi imbuhan. Tutla ialah jambatan daripada mengetahui peraturan bahasa kepada menerapkannya ketika menyelesaikan latihan bahasa. Kami yakin Tutla berpotensi untuk menjadikan pembelajaran peraturan bahasa Melayu menyeronokkan!

Cara Bermain Tutla

Kami seronok dapat berkongsi dengan para guru bagaimana menggunakan Tutla dalam pengajaran mereka. Tutla boleh dimainkan menggunakan jenis-jenis permainan berikut. Kami berharap perkongsian kami ini akan memberi inspirasi kepada mereka untuk reka cara bermain Tutla yang lebih kreatif  lagi. Kami sangatlah berterima kasih jika para guru sudi berkongsi idea mereka dengan kami lewat e-mel supaya kami dapat mengongsikannya dengan rakan-rakan guru yang lain. Kami hargai sumbangan para guru semua.

Trick-Taking

Sedang difikirkan

Matching 

Sedang difikirkan

Shedding 

Belajar Kata Nama Am & Kata Nama Khas

Slaid Pembentangan

Catch & Collect 

Belajar Kata Nama

Slaid Pembentangan

Pelajar boleh meletakkan kad Tutla menghadap ke bawah untuk menjadikan permainan ini lebih sukar lagi apabila mereka tidak dapat melihat tema pada kad yang mereka pilih. Guru boleh memberikan galakan untuk mereka bekerjasama dengan saling bantu-membantu dalam permainan ini. Dengan demikian, mereka dapat belajar bersama.

Fishing 

Sedang difikirkan

Comparing 

Sedang difikirkan

Solitaire (Patience) 

Sedang difikirkan

Multi-genre 

Belajar Membina Ayat Aktif

Slaid Pembentangan

Lelaman ini masih dibangunkan. Sila kunjunginya lagi.