Karangan (Express)

We present below some of our karangan collection. Click on the link to view the first page. The full essays are made available in print (books) as well as in Android apps (for phones and tables) in the Google Play Store.

     

We adopt flipped classroom approach as one of our pedagogies to teach students our writing strategies.

[O Level]

Karangan Deskriptif

Karangan Soalan Tema
[O Level] Karangan Pelajar Kamu telah tersilap langkah dalam membuat keputusan yang penting. Gambarkan peristiwa itu dan pengajaran yang dapat kamu perolehi melalui peristiwa tersebut.
+++ KARANGAN PENUH +++
Masalah Berkahwin Pada Usia Remaja

Free

[O Level] Karangan Pelajar Baru-baru ini kamu telah dikejutkan dengan sebuah berita yang menyebabkan kamu berubah sikap. Gambarkan peristiwa itu dan pengajaran yang kamu perolehi daripada peristiwa tersebut.
+++ KARANGAN PENUH +++
Masalah Pembaziran Makanan

Free

[O Level] Karangan Pelajar Kamu menyangka bahawa ibu bapa kamu akan memarahi kamu disebabkan oleh sesuatu perkara yang telah kamu lakukan. Namun, setelah memberitahu ibu bapa kamu kedudukan perkara yang sebenarnya, mereka tidak memarahi kamu. Gambarkan kejadian itu dan pengalaman yang kamu perolehi daripada kejadian tersebut.
+++ KARANGAN PENUH +++
Penganiayaan Terhadap Haiwan Peliharaan & Autisme

Free

[O Level] Karangan Deskriptif 1 Seseorang telah melakukan sesuatu yang menyentuh perasaan kamu. Gambarkan perbuatan orang itu dan kesan perbuatannya terhadap diri kamu. Mengharungi Cabaran Pembelajaran Sepanjang Hayat

Available on App
& in Print

[O Level] Karangan Deskriptif 2 Kamu pernah mengalami peristiwa yang telah berjaya membina keyakinan diri kamu. Gambarkan peristiwa itu. Cabaran Orang Kurang Upaya

Available on App
& in Print

[O Level] Karangan Deskriptif 3 Setahun yang lalu, kamu mempunyai anggapan yang salah terhadap seorang teman sekelas kamu. Kini, dia menjadi salah seorang teman baik kamu. Gambarkan perkaraperkara yang membuat teman sekelas kamu itu menjadi teman baik kamu. Cabaran Integrasi Pendatang Asing

Available on App
& in Print

[O Level] Karangan Deskriptif 4 Kamu telah menonton sebuah filem baru-baru ini. Gambarkan kesan filem itu terhadap diri kamu dan perasaan kamu setelah menonton filem tersebut. Sikap Kurang Mensyukuri Nikmat

Available on App
& in Print

[O Level] Karangan Deskriptif 5 Seorang yang kamu kenali telah terlepas satu peluang keemasan kerana sikapnya yang mementingkan diri sendiri. Gambarkan peristiwa itu dan pengajaran yang diperolehi melalui peristiwa tersebut. Mengabaikan Tanggungjawab Sebagai Seorang Bapa

Available on App
& in Print

[O Level] Karangan Deskriptif 6 Kamu telah dilantik menjadi ketua kelas. Sebagai ketua kelas, kamu prihatin bahawa terdapat beberapa orang rakan sekelas kamu yang tidak memberikan kerjasama. Gambarkan pengalaman kamu mengatasi cabaran untuk menyatukan rakan sekelas kamu. Mencari Penyelesaian Yang Memenangkan Semua Pihak

Available on App
& in Print

[O Level] Karangan Deskriptif 7 Kamu telah melakukan sesuatu yang dianggap sangat mulia oleh keluarga kamu. Gambarkan peristiwa itu dan perasaan kamu terhadap peristiwa itu. Cabaran Menerima Dan Memberi Kemaafan

Available on App
& in Print

[O Level] Karangan Deskriptif 8 Kamu berhadapan dengan satu keadaan yang memerlukan kamu membuat satu keputusan yang penting. Gambarkan peristiwa itu dan perasaan kamu terhadap peristiwa itu. Penceraian & Peleraian

Available on App
& in Print

[O Level] Karangan Deskriptif 9 Baru-baru ini, kamu telah mengetahui tentang seorang rakan kamu yang sering bermurung kerana sikapnya yang cepat berputus asa. Gambarkan pengalaman dan perasaan kamu membantu rakan kamu itu mengatasi kemurungannya. Mengatasi Kemurungan

Available on App
& in Print

[O Level] Karangan Deskriptif 10 Kamu diberikan peluang untuk merancang dan melaksanakan program kebudayaan untuk sekolah kamu. Gambarkan persiapan yang dibuat, pengalaman dan pengajaran yang kamu raih menerusi kegiatan tersebut. Mengenali Budaya Melayu

Available on App
& in Print

[O Level] Karangan Deskriptif 11 Kamu telah menghadapi cabaran melakukan sesuatu buat pertama kali dalam hidup kamu. Gambarkan pengalaman, perasaan dan masalah yang kamu hadapi ketika melakukannya. Mengatasi Kegugupan Berucap Di Khalayak Ramai

Available on App
& in Print

[O Level] Karangan Deskriptif 12 Ceritakan suatu peristiwa di mana kamu perlu membuat pilihan antara cita-cita dan keluarga serta keputusan yang kamu ambil. Kecekalan Memburu Cita-Cita

Available on App
& in Print

[O Level] Karangan Deskriptif 13 Terangkan pengalaman dan perasaan kamu ketika melakukan sesuatu yang membuat kamu rasa teruja. Mengabaikan Ibu Bapa Lanjut Usia

Available on App
& in Print

[O Level] Karangan Deskriptif 14 Kamu telah menyaksikan salah seorang teman kamu berkelakuan tidak jujur. Gambarkan reaksi dan tindakan yang telah kamu ambil berikutan kejadian tersebut. Penipuan Dalam Talian

Available on App
& in Print

[O Level] Karangan Deskriptif 15 Gambarkan sebuah peristiwa yang menyedarkan kamu erti persahabatan sejati. Buli

Available on App
& in Print

[O Level] Karangan Deskriptif 16 Kamu sedang dalam perjalanan pulang dari berbelanja bersama keluarga kamu. Tiba-tiba, kamu terserempak dengan sekumpulan remaja yang sedang menganiaya haiwan peliharaan. Gambarkan pengalaman dan perasaan kamu ketika kejadian itu berlaku. Masalah Penganiayaan Haiwan Peliharaan

Available on App
& in Print

[O Level] Karangan Deskriptif 17 Kamu sedang bercuti di sebuah tempat peranginan apabila sesuatu yang tidak diingini berlaku. Gambarkan pengalaman dan perasaan kamu ketika kejadian itu berlaku. Ketagihan Remaja Dengan Barang Berjenama

Available on App
& in Print

Karangan Ekspositori

Karangan Soalan Tema
[O Level] Karangan Pelajar Berita palsu mengancam kesejahteraan masyarakat Singapura. Bincangkan
+++ KARANGAN PENUH +++
Keburukan Berita Palsu

Free

[O Level] Karangan Ekspositori 1 Kepentingan meritokrasi dalam kehidupan bermasyarakat Kepentingan Meritokrasi

Available on App
& in Print

[O Level] Karangan Ekspositori 2 Sarankan cara-cara untuk menyemai sikap prihatin rakyat Singapura terhadap alam sekitar. Menjaga Alam Sekitar

Available on App
& in Print

[O Level] Karangan Ekspositori 3 Sebab-sebab rakyat Singapura harus menerima baik bakat dan pendatang asing di Singapura Kebaikan Bakat dan Pendatang Asing di Singapura

Available on App
& in Print

[O Level] Karangan Ekspositori 4 Sarankan cara-cara untuk memupuk nilai-nilai murni dalam pembentukan karakter seorang pelajar. Pembentukan Karakter

Available on App
& in Print

[O Level] Karangan Ekspositori 5 Masalah ketagihan permainan komputer amat berleluasa dalam kalangan remaja. Nyatakan cara-cara untuk mengatasi masalah ini dengan berkesan. Ketagihan Permainan Komputer

Available on App
& in Print

[O Level] Karangan Ekspositori 6 Telefon bimbit adalah sebuah alat media sosial yang menjadi penghambat hubungan persaudaraan. Pengaruh Negatif Telefon Bimbit

Available on App
& in Print

[O Level] Karangan Ekspositori 7 Surat khabar seharusnya bertanggungjawab untuk mendidik pembaca. Bincangkan. Peranan Media

Available on App
& in Print

[O Level] Karangan Ekspositori 8 Pemerintah Singapura telah menyediakan sokongan yang secukupnya bagi golongan warga emas. Sejauh manakah kamu setuju dengan pernyataan ini. Sokongan Untuk Warga Emas

Available on App
& in Print

[O Level] Karangan Ekspositori 9 Menghantar anak-anak ke kelas-kelas tuisyen dan pengayaan adalah satu kemestian. Bincangkan. Peranan Kelas Tuisyen & Pengayaan

Available on App
& in Print

[O Level] Karangan Ekspositori 10 Semangat keusahawanan perlu dipupuk dalam diri setiap pelajar. Berikan pendapat kamu. Memupuk Semangat Keusahawanan

Available on App
& in Print

[O Level] Karangan Ekspositori 11 Sebab-sebab saya akan mempertahankan Singapura jika ia menghadapi bahaya. Memupuk Semangat Patriotik

Available on App
& in Print

[O Level] Karangan Ekspositori 12 Remaja masa kini kurang bijak memilih idola untuk dijadikan teladan. Bersetujukah kamu? Mengapa? Memilih Idola Sebagai Teladan

Available on App
& in Print

[O Level] Karangan Ekspositori 13 Gaya hidup remaja hari ini banyak dipengaruhi media sosial. Setujukah kamu dengan pernyataan ini? Pengaruh Media Sosial

Available on App
& in Print

[O Level] Karangan Ekspositori 14 Aspek gaji ialah kriteria terpenting semasa seseorang memohon pekerjaan. Bincangkan. Cabaran Dalam Memilih Kerjaya

Available on App
& in Print

[O Level] Karangan Ekspositori 15 Generasi perintis perlu dihargai atas segala sumbangan yang telah mereka berikan kepada negara Singapura. Bincangkan. Menghargai Sumbangan Generasi Perintis

Available on App
& in Print

[O Level] Karangan Ekspositori 16 Kegiatan kokurikulum membentuk sahsiah pelajar. Bincangkan. Pentingnya Kegiatan Kokurikulum

Available on App
& in Print

[O Level] Karangan Ekspositori 17 Setiap remaja memainkan peranan penting dalam menyumbang kepada pembangunan negara. Bincangkan. Menyumbang Kepada Pembangunan Negara

Available on App
& in Print

Karangan Naratif

Karangan Soalan Tema
[O Level] Karangan Naratif 1 Tuliskan sebuah cerita yang mengisahkan tentang perasaan buruk sangka yang akhirnya membawa padah. Jenayah Antarabangsa

Available on App
& in Print

[O Level] Karangan Naratif 2 Tulis sebuah cerita tentang kejadian yang membuat kamu ingin membela nasib orang yang teraniaya. Buli

Available on App
& in Print

[O Level] Karangan Naratif 3 Tulis sebuah cerita yang berakhir dengan sesuatu yang tidak diduga. Pengaruh Negatif Internet

Available on App
& in Print

[O Level] Karangan Naratif 4 Tulis sebuah cerita tentang bagaimana nasihat yang diberikan diabaikan pada saat nasihat tersebut amat diperlukan. Etika Hubungan Guru & Pelajar

Available on App
& in Print

[O Level] Karangan Naratif 5 Tulis sebuah cerita mengenai suatu peristiwa yang menunjukkan bahawa kejujuran merupakan amalan yang sebaik-baiknya dalam kehidupan. Anak Luar Nikah

Available on App
& in Print

[O Level] Karangan Naratif 6 Tulis sebuah cerita mengenai satu peristiwa yang benar-benar menguji kesabaran kamu. Ilmu Sihir

Available on App
& in Print

[O Level] Karangan Naratif 7 Tulis sebuah cerita mengenai satu kejadian yang telah mengubah tabiat kamu. Jenayah Siber

Available on App
& in Print

[O Level] Karangan Naratif 8 Tulis sebuah cerita mengenai suatu harapan yang berakhir dengan kekecewaan. Langgar Lari

Available on App
& in Print

[O Level] Karangan Naratif 9 Tulis sebuah cerita yang berakhir dengan suatu kejutan yang meninggalkan kenangan manis. Hubungan Kekeluargaan

Available on App
& in Print

[O Level] Karangan Naratif 10 Tuliskan sebuah cerita yang mengandungi nilai perikemanusiaan. Tanggungjawab Ibu Bapa

Available on App
& in Print

[O Level] Karangan Naratif 11 Tulis sebuah kisah di mana seseorang itu mendapat balasan yang setimpal atas perbuatannya. Menganiaya Pembantu Rumah

Available on App
& in Print

[O Level] Karangan Naratif 12 Tulis sebuah cerita mengenai kasih yang tidak kesampaian. Cinta Terlarang

Available on App
& in Print

[O Level] Karangan Naratif 13 Tulis sebuah karangan yang menyebabkan kamu sedar akan peri pentingnya mempunyai pendirian yang teguh.  Gangguan Pemakanan

Available on App
& in Print

[O Level] Karangan Naratif 14 Tulis sebuah cerita mengenai seorang yang berjaya mengatasi suatu dugaan hidup dengan minda yang positif.  Masalah Cinta Digital

Available on App
& in Print

[O Level] Karangan Naratif 15 Tulis sebuah cerita tentang satu peristiwa yang menyedarkan kamu tentang erti pengorbanan.  Isu Pendermaan Organ

Available on App
& in Print

[O Level] Karangan Naratif 16 Tulis sebuah cerita tentang pengalaman kamu yang membuat kamu rasa serba salah. Remaja Hamil

Available on App
& in Print

[O Level] Karangan Naratif 17 Tulis sebuah cerita tentang kepercayaan seseorang terhadap diri kamu yang memberi kamu dorongan untuk berubah. Kempen Riben Kuning

Available on App
& in Print