E-Mel (Express)

We present below some of our e-mel collection. Click on the link to view the question and first page. The full e-mels are available in print (book). We adopt flipped classroom approach as one of our pedagogies to teach students our writing strategies.

[O Level]

Emel Tidak Rasmi

Karangan Soalan Tema
[O Level] Emel Tidak Rasmi 1 Kertik untuk rujuk soalan & muka surat pertama Meningkatkan Kemahiran Bertutur

Available in Print

[O Level] Emel Tidak Rasmi 2 Kertik untuk rujuk soalan & muka surat pertama Melakukan Kerja-Kerja Amal

Available in Print

[O Level] Emel Tidak Rasmi 3 Kertik untuk rujuk soalan & muka surat pertama Buli Siber

Available in Print

[O Level] Emel Tidak Rasmi 4 Kertik untuk rujuk soalan & muka surat pertama Rancangan Selepas Peperiksaan

Available in Print

[O Level] Emel Tidak Rasmi 5 Kertik untuk rujuk soalan & muka surat pertama Ciri-Ciri Pemimpin Yang Baik

Available in Print

[O Level] Emel Tidak Rasmi 6 Kertik untuk rujuk soalan & muka surat pertama Pemilihan Kegiatan Kokurikulum

Available in Print

[O Level] Emel Tidak Rasmi 7 Kertik untuk rujuk soalan & muka surat pertama Melanjutkan Pelajaran Di Politeknik

Available in Print

[O Level] Emel Tidak Rasmi 8 Kertik untuk rujuk soalan & muka surat pertama Meningkatkan Pencapaian Akademik

Available in Print

[O Level] Emel Tidak Rasmi 9 Kertik untuk rujuk soalan & muka surat pertama Program Hari Keharmonian Kaum

Available in Print

[O Level] Emel Tidak Rasmi 10 Kertik untuk rujuk soalan & muka surat pertama Mengamalkan Makaman Seimbang

Available in Print

[O Level] Emel Tidak Rasmi 11 Kertik untuk rujuk soalan & muka surat pertama Bekerja Sambilan

Available in Print

[O Level] Emel Tidak Rasmi 12 Kertik untuk rujuk soalan & muka surat pertama Berbelanja Dalam Talian

Available in Print

[O Level] Emel Tidak Rasmi 13 Kertik untuk rujuk soalan & muka surat pertama Memilih Kerjaya

Available in Print

[O Level] Emel Tidak Rasmi 14 Kertik untuk rujuk soalan & muka surat pertama Hasrat Berhenti Sekolah

Available in Print

[O Level] Emel Tidak Rasmi 15 Kertik untuk rujuk soalan & muka surat pertama Kecemerlangan Dalam Akademik & Kegiatan Kokurikulum

Available in Print

[O Level] Emel Tidak Rasmi 16 Kertik untuk rujuk soalan & muka surat pertama Luahan Perasaan Di Rangkaian Sosial

Available in Print

[O Level] Emel Tidak Rasmi 17 Kertik untuk rujuk soalan & muka surat pertama Menghindarkan Diri Daripada Penyakit

Available in Print

Emel Rasmi

Karangan Soalan Tema
[O Level] Emel Rasmi 1 Kertik untuk rujuk soalan & muka surat pertama Aspek Negatif Warga Singapura

Available in Print

[O Level] Emel Rasmi 2 Kertik untuk rujuk soalan & muka surat pertama Mengikuti Program Bimbingan Pelajar

Available in Print

[O Level] Emel Rasmi 3 Kertik untuk rujuk soalan & muka surat pertama Mempertingkatkan Aktiviti Sekolah

Available in Print

[O Level] Emel Rasmi 4 Kertik untuk rujuk soalan & muka surat pertama Menghargai Sumbangan Guru

Available in Print

[O Level] Emel Rasmi 5 Kertik untuk rujuk soalan & muka surat pertama Pengalaman Buruk Menaiki Teksi

Available in Print

[O Level] Emel Rasmi 6 Kertik untuk rujuk soalan & muka surat pertama Membawa Telefon Bimbit Ke Sekolah

Available in Print

[O Level] Emel Rasmi 7 Kertik untuk rujuk soalan & muka surat pertama Buli

Available in Print

[O Level] Emel Rasmi 8 Kertik untuk rujuk soalan & muka surat pertama Mengiktiraf Seorang Jururawat

Available in Print

[O Level] Emel Rasmi 9 Kertik untuk rujuk soalan & muka surat pertama Aktiviti Kemasyarakatan Untuk Menggalakkan Interaksi

Available in Print

[O Level] Emel Rasmi 10 Kertik untuk rujuk soalan & muka surat pertama Menjayakan Bengkel Penulisan

Available in Print

[O Level] Emel Rasmi 11 Kertik untuk rujuk soalan & muka surat pertama Memperbaiki Perpustakaan Sekolah

Available in Print

[O Level] Emel Rasmi 12 Kertik untuk rujuk soalan & muka surat pertama Penglibatan Belia Dalam Kerja Kemasyarakatan

Available in Print

[O Level] Emel Rasmi 13 Kertik untuk rujuk soalan & muka surat pertama Khidmat Penghantaran Tidak Profesional

Available in Print

[O Level] Emel Rasmi 14 Kertik untuk rujuk soalan & muka surat pertama Masalah Kawasan Peti Surat Yang Kotor

Available in Print

[O Level] Emel Rasmi 15 Kertik untuk rujuk soalan & muka surat pertama Pemilik Haiwan Peliharaan Yang Tidak Bertanggungjawab

Available in Print

[O Level] Emel Rasmi 16 Kertik untuk rujuk soalan & muka surat pertama Mempromosi Masakan Tradisional Melayu

Available in Print

[O Level] Emel Rasmi 17 Kertik untuk rujuk soalan & muka surat pertama Keselamatan Pengguna Di Taman Permainan Air

Available in Print