Strategi Pengajaran Karangkutu

Strategi Pengajaran Karangkutu


Tema


Apakah itu tema dan mengapa tema penting dalam penulisan karangan?

Apakah bahan yang ada untuk pelajar mendapatkan tema? Bagaimana boleh pelajar memikirkan tema daripada pengalaman hidup mereka?

Di manakah boleh pelajar mendapatkan tema selain daripada pengalaman hidup mereka?

Pelajar boleh memikirkan suatu permasalahan tetapi tidak boleh memikirkan tentang tema. Bagaimana guru boleh membantu?


Karangan Deskriptif


Dua Bahagian Cerita:
Apakah tujuan Dua Bahagian Cerita dan bagaimanakah menulisnya?
Coming soon

Watak Cerita
Apakah nasihat Karangkutu dalam pemilihan watak?
Coming soon

Bahagian Permulaan:
Apakah tujuan dan ciri-ciri Perenggan Tumpuan Cerita yang harus pelajar beri perhatian?
Coming Soon

Bagaimanakah pula dengan Perenggan Latar Cerita?
Coming soon

Bahagian Utama:
Apakah tujuan dan ciri-ciri Perenggan Monolog yang harus pelajar beri perhatian?
Coming Soon

Bagaimanakah pula dengan Perenggan Aksi?
Coming soon

Bahagian Penutup:
Apakah tujuan dan ciri-ciri Bahagian Penutup yang harus pelajar beri perhatian?
Coming Soon


Karangan Ekspositori


Bahagian Permulaan:
Apakah tujuan dan ciri-ciri Perenggan Permulaan Jenis Suasana yang harus pelajar beri perhatian?
Coming Soon

Bagaimanakah pula dengan Permulaan Jenis Perbincangan?
Coming soon

Bahagian Utama:
Apakah tujuan dan ciri-ciri Bahagian Utama?
Coming Soon

Bagaimanakah pula caranya menulis perenggan isi menggunakan kaedah P.E.E.L.?
Coming soon

Bahagian Penutup:
Apakah tujuan dan ciri-ciri Bahagian Penutup yang harus pelajar beri perhatian?
Coming Soon


Karangan Naratif


Dua Bahagian Cerita:
Apakah tujuan Dua Bahagian Cerita dan bagaimanakah menulisnya?
Coming soon

Watak Cerita
Apakah nasihat Karangkutu dalam pemilihan watak?
Coming soon

Bahagian Permulaan:
Apakah tujuan dan ciri-ciri Bahagian Permulaan yang harus pelajar beri perhatian?
Coming Soon

Bagaimanakah pula caranya untuk menyertakan unsur-unsur suspens dalam Bahagian Permulaan?
Coming soon

Bahagian Utama:
Bagaimanakah membina watak-watak utama cerita?
Coming soon

Apakah tujuan dan ciri-ciri Perenggan Aksi yang harus pelajar beri perhatian?
Coming Soon

Bagaimanakah pula dengan Perenggan Dialog?
Coming soon

Apakah tujuan dan ciri-ciri Perenggan Monolog yang harus pelajar beri perhatian?
Coming Soon

Bagaimanakah pula dengan Perenggan Gosip?
Coming soon

Bahagian Penutup:
Apakah tujuan dan ciri-ciri Bahagian Penutup yang harus pelajar beri perhatian?
Coming Soon


Mengajar Strategi Penulisan Karangkutu


Apakah bahan-bahan pengajaran yang diperlukan?
Coming soon

Bagaimanakah saya mengajarkannya kepada para pelajar saya?
Coming soon


Lisan


Apakah pendekatan yang Karangkutu gunakan untuk mengajar lisan?
Coming soon

Apakah bahan-bahan yang boleh saya gunakan?
Coming soon


Membuat Nota (Note Making) Berbanding Dengan Menulis Nota (Note Taking)


Apakah perbezaan di antara membuat nota dengan menulis nota?
Coming soon

Bagaimanakah boleh saya menggunakannya dalam pengajaran saya?
Coming soon


Pendekatan Scientifik Dalam Pembelajaran Imbuhan


Apakah itu pendekatan scientifik dalam pembelajaran imbuhan?
Coming soon

Bagaimanakah boleh saya mengajarkannya kepada para pelajar saya?
Coming soon


Strategi Anotasi Untuk Latihan Kefahaman


Adakah strategi anotasi satu-satunya pendekatan Karangkutu untuk latihan kefahaman?
Coming soon

Bagaimanakah boleh saya mengajarkannya kepada para pelajar saya?
Coming soon


Membina Kemahiran Awal (Precursory Skills) Pelajar Untuk Belajar Bahasa Melayu


Apakah yang dimaksudkan dengan membina kemahiran awal (precursory skills) pelajar?
Coming soon

Adakah pendekatan ini tertumpu kepada pelajar NA/NT (SBB) and NT sahaja? Apakah contoh-contoh kemahiran awal ini?
Coming soon


Podcast is a work in progress

More podcasts by topic to come, if God wills.