FREE LISAN 3: Android Apps Untuk Membina Kemahiran Lisan Pelajar

We have published our new Lisan 3 apps for phones and tablets on Google Play. This is one the of four apps that we will share during our coming workshop.

This apps contains oral resources (videos, questions, guides) for topics covered in Secondary 3 Jauhari textbook.

Search “karangkutu” on Google Play from your mobile devices.

FREE KEMBARA NUSA 1: Android Apps Percuma Untuk Majalah Pendidikan Edufront Learning Centre

We have published  the new Kembara Nusa 1 apps for phones and tablets on Google Play.

Kembara  Nusa 1 is an apps version of the Kembara  Nusa Edition 1 (2016), a termly produced learning magazine by the Edufront Learning Centre. This magazine is among other resources used by the Edufront Learning Centre to develop learner’s interest and competency in Malay language and culture.

The first edition of the magazine is available free now in this apps.

Search “karangkutu” or “Kembara Nusa” on Google Play from your mobile devices.

kembara-nusa-1

FREE LISAN 2: Android Apps Untuk Membina Kemahiran Lisan Pelajar

We have published our new Lisan 2 apps for phones and tablets on Google Play. This is one the of four apps that we will share during our coming workshop.

screenshot_2

This apps contains oral resources (videos, questions, guides) for topics covered in Secondary 2 Jauhari textbook.

Search “karangkutu” on Google Play from your mobile devices.

FREE LISAN 1: Android Apps Untuk Membina Kemahiran Lisan Pelajar

We have published our new Lisan 1 apps for phones and tablets on Google Play. This is one the of four apps that we will share during our coming workshop.

sshot

This apps contains oral resources (videos, questions, guides) for topics covered in Secondary 1 Jauhari textbook.

Search “karangkutu” on Google Play from your mobile devices.

UPCOMING WORKSHOP IN 2017

Good news!

Our proposal has been accepted by the Academy of Singapore Teachers (AST). We are excited to share our strategy using apps develop students’ oral competency during the workshop below. If you are interested, please sign up via TRAISI come Jan 2017.

Look forward to see you at the workshop.

workshop-adv

[Topik Lisan] Mencari Kesinambungan: Antara keperluan manusia dan mengekalkan alam sekitar

Mencari Kesinambungan: Antara keperluan manusia dan mengekalkan alam sekitar

RINGKASAN:

Pelajaran ini bersekitar mengenai dua filem pendek. Filem pertama bertajuk Among Giants oleh Rainhouse Cinema yang menonjolkan usaha sekumpulan para pencinta alam yang berusaha untuk menyelamatkan hutan Redwood di California yang mengandungi pokok-pokok yang berusia lebih seratus tahun daripada dihapuskan demi pembangunan. Filem kedua merupakan sebuah filem animasi bertajuk Vice Versa oleh Jacques Khouri yang membentangkan bagaimana pembangunan dan alam sekitar dapat kekal bersama dengan harmoni jika kita bijak mentadbirkan kedua-duanya.

Pelajar: Menengah bawah
Masa: 60 minit
Aktiviti: Menonton dua filem pendek, melihat gamber dan bertutur
Topik: Mencari Kesinambungan: Antara keperluan manusia dan mengekalkan alam sekitar
Bahasa: Kosa kata berkait dengan topik
Bahan: Filem pendek dan gambar

LANGKAH PERTAMA:

Guru minta pelajar memikirkan soalan-soalan di bawah sebelum berkongsi dengan teman di sebelah mereka.

Apakah usaha-usaha yang pernah kamu lakukan sebelum ini untuk mengekalkan alam sekitar yang baik?

Jelaskan apa yang kamu lakukan serta berikan kesan daripada perbuatan kamu.

Guru menjemput pelajar untuk berkongsi jawapan mereka di hadapan kelas.

Ramai pelajar akan berkongsi mengenai program-program CIP sekolah seperti membersihkan pantai, mengumpulkan akhbar dan pakaian terpakai supaya boleh dikitar semula, dan sebagainya. Terangkan kepada pelajar bahawa hakikatnya, program-program ini memang baik dan sesuai untuk mereka. Kesan daripada program-program ini adalah supaya timbul kesedaran dalam diri mereka akan pentingnya untuk menjaga alam sekitar.

LANGKAH KEDUA:

Minta pelajar bayangkan yang mereka sudah dewasa dan ajukan soalan berikut.

Apakah yang boleh kamu lakukan sekarang untuk membawa sumbangan besar ke arah menjaga alam sekitar?

Minta pelajar fikirkan soalan ini sambil mereka melihat video Among Giants.

LANGKAH KETIGA:

Beritahu pelajar yang mereka akan menonton sebuah filem pendek bertajuk Among Giants yang menonjolkan usaha sekumpulan para pencinta alam yang berusaha untuk menyelamatkan hutan Redwood di California yang mengandungi pokok-pokok yang berusia lebih seratus tahun daripada dihapuskan demi pembangunan. Mainkan filem tersebut hingga ke minit 6.20.

Kemudian, tanya pelajar soalan-soalan berikut.

Apakah masalah yang ditonjolkan dalam filem ini?

Siapakah dua pihak yang terlibat?

Apakah yang ingin mereka lakukan?

Menurut kamu, apakah kesudahan filem ini?

Synopsis ringkas filem: Green Diamond Resource Company hendak memotong hutan Redword seluas 60 hectar di sebuah kawasan hutan di Eureka, California. Hutan Redword mengandungi pokok-pokok Redword yang berusia lebih daripada seratus tahun. Akan tetapi para penduduk di bandar Eureka tidak setuju dengan rancangan tersebut dan inginkan kawasan tersebut dipelihara. Oleh yang demikian, sekumpulan para pencita alam berusaha menyelamatkan hutan tersebut dengan membina khemah di puncak pokok. Mereka kemudian menetap di sana selama tiga tahun.

LANGKAH KEEMPAT:

Sambung mainkan filem tersebut hingga selesai. Kemudian, ingatkan pelajar akan soalan yang cikgu minta mereka fikirkan tadi.

Apakah yang boleh kamu lakukan sekarang untuk membawa sumbangan besar ke arah menjaga alam sekitar?

Jemput pelajar untuk memberikan respons mereka.

Tekankan kepada pelajar bahawa kegiatan tree-sitting yang kita lihat dalam filem tersebut tidak berlaku di Singapura kerana isu-isu alam sekitar dalam konteks Singapura berbeza. Ini kerana Singapura merupakan negara pengguna (consumer) dan bukan negara pengeluar (producer). Oleh itu, usaha kita untuk menjaga alam sekitar bermula dengan menimbulkan kesan pada bahagian pengguna (low-stream), yang kemudiannya akan mempengaruhi keputusan dan tingkah laku pengeluar (up-stream). Sebagai contoh, pemerintah Singapura secara aktif telah mendidik dan mengalakkan rakyat Singapura untuk menjadi pengguna yang bijak dan prihatin terhadap alam sekitar.

LANGKAH KELIMA:

Tunjukkan pelajar label-label di bawah dan tanyakan mereka soalan-soalan berikut:

Apakah label-label ini?

Apakah tujuannya?

Berikan penekanan tentang usaha-usaha pemerintah Singapura (yang terdapat pada label-label ini) untuk mendidik dan mengalakkan rakyat Singapura untuk menjadi pengguna yang bijak dan prihatin terhadap alam sekitar.

Label Mesra Alam Singapura (Green Label Singapura) merupakan label pengesahkan produk untuk membantu pengguna memilih barang-barangan yang mesra alam.

Label Penggunaan Tenaga (Energy Label) merupakan label pengesahan produk untuk membantu pengguna memilih barang-barangan elektronik yang menggunakan tenaga dengan berkesan (tidak berlebihan).

Label Penggunaan Minyak Secara Ekonomi (Fuel Economy Label) merupakan label pengesahan produk untuk membantu pengguna memilih kenderaan yang tidak menggunakan minyak secara berlebihan.

LANGKAH KEENAM:

Beritahu pelajar yang mereka akan menonton pula sebuah filem animasi bertajuk Vice Versa oleh Jacques Khouri yang membentangkan cadangan bagaimana kita boleh mencari kesinambungan antara keperluan manusia dan mengekalkan alam sekitar.

Di akhir filem ini, jemput pelajar untuk menjawab soalan-soalan berikut:

Apakah mesej yang hendak disampaikan melalui filem ini?

Dapatkah mesej ini dipraktikkan di Singapura? Bagaimana?

LANGKAH KETUJUH:

Tunjukkan pelajar logo-logo di bawah dan tanyakan pelajar soalan-soalan berikut:

Apakah logo-logo ini?

Apakah tujuannya?

Berikan penekanan tentang usaha-usaha pemerintah Singapura (yang terdapat pada logo-logo ini) untuk memastikan pembangunan dan alam sekitar dapat kekal bersama dengan harmoni.

Projek Pejabat Mesra Alam (Project Eco-Office) bertujuan untuk membantu syarikat meningkatkan kesedaran dan menanamkan tabiat mesra alam di kalangan pekerja-pekerjanya.

Produk Pembinaan Bangunan Mesra Alam Singapura (Singapore Green Building Product) merupakan suatu sijil pengesahkan produk untuk membantu pengusaha bangunan memilih bahan-bahan pembinaan bangunan yang mesra alam dalam membina bangunan.

Kelab Hijau Pembinaan Bangunan (Build It Green Club) berhasrat untuk membina budaya mesra alam yang kukuh di kalangan pakar industri pembinaan.

SEMOGA PELAJAR CIKGU SERONOK MENGIKUTI PELAJARAN INI.

[Topik Lisan] Memelihara Dunia: Ke mana akan kita pergi nanti?

Memelihara Dunia: Ke mana akan kita pergi nanti?

RINGKASAN:

Pelajaran ini bersekitar mengenai dua sedutan video pendek daripada dokumentari bertajuk Evacuate Earth yang dihasilkan oleh National Geographic mengenai senario di mana manusia tiada pilihan kecuali untuk tinggalkan dunia. Ia menyentuh isu-isu rumit yang timbul dan menekankan peri pentingnya untuk kita memelihara dunia; Dunia adalah satu-satunya tempat tinggal kita. Dokumentari penuh terdapat di sini.

Pelajar: Menengah atas
Masa: 90 minit
Aktiviti: Menonton video dan bertutur
Topik: Memelihara Dunia: Ke mana akan kita pergi nanti?
Bahasa: Kosa kata berkait dengan topik
Bahan: Dua sedutan video pendek

LANGKAH PERTAMA:

Guru menulis kekata MENINGGAL DUNIA pada papan tulis dan minta pelajar menerangkan maksud kekata tersebut. Guru kemudiannya tulis kekata TINGGALKAN DUNIA dan minta pelajar menerangkan maksud kekata tersebut.

Minta pelajar berikan perbezaan pada maksud kedua-dua kekata tersebut. Guru boleh membantu dengan menekankan bahawa MENINGGALKAN DUNIA berlaku bila seseorang itu mati (maka tiada pilihan). Akan tetapi TINGGALKAN DUNIA berlaku bila seorang itu masih hidup (dan mempunyai pilihan untuk pergi ataupun tidak).

LANGAH KEDUA:

Tanya pelajar soalan-soalan berikut:

Apakah sebab-sebab yang boleh menyebabkan manusia tinggalkan dunia?
Ke manakah akan manusia tinggal setelah tinggalkan dunia?

Untuk soalan pertama, tekankan (a) perubahan iklim dan (b) pencemaran alam yang menjadikan dunia tidak lagi selamat untuk didiami. Kedua-dua keadaan ini berlaku akibat perbuatan manusia.

LANGKAH KETIGA:

Beritahu pelajar yang mereka akan menonton satu sedutan video daripada dokumentari bertajuk Evacuate Earth yang dihasilkan oleh National Geographic mengenai suatu scenario yang di mana manusia tiada pilihan kecuali tinggalkan dunia.

Mainkan video hingga selesai.

LANGKAH KEEMPAT:

Secara berpasangan pelajar diminta untuk berkongsi dengan teman mereka jawapan bagi soalan-soalan berikut:

Bagaimanakah manusia akan tinggalkan dunia?
Berapakah jumlah manusia di dunia sekarang?
Bagaimana boleh kita pindahkan manusia sedemikian banyak dari dunia?

LANGKAH KELIMA:

Beritahu pelajar yang mereka akan menonton sedutan video yang kedua yang akan menunjukkan apa yang akan berlaku kepada dunia. Sambil menonton, minta pelajar terus memikirkan soalan terakhir daripada LANGKAH KEEMPAT.

Bagaimana boleh kita pindahkan manusia sedemikian banyak dari dunia?

Mainkan sedutan video kedua hingga ke minit 3.36.

LANGKAH KEENAM:

Guru beritahu pelajar bahawa pastinya kapal angkasa yang mereka lihat dalam video tadi tidak mampu memuatkan seluruh manusia di dunia ini. Sebenarnya, ia hanya mampu memuatkan 250 ribu orang manusia sahaja.

Dalam kumpulan yang lebih besar, minta pelajar fikirkan soalan-soalan berikut:

Siapakah yang layak berada dalam kapal angkasa tersebut dan siapakah yang harus kekal tinggal di dunia?
Untuk menjawab soalan ini, kita perlu mempunyai beberapa kriteria sebelum memastikan siapa yang layak berada dalam kapal angkasa tersebut. Senaraikan seberapa banyak kriteria mampu kamu fikirkan.

Tuliskan senarai kriteria pelajar di papan tulis dan minta mereka menjelaskannya. Guru boleh menolak kriteria yang difikirkan tidak sesuai.

LANGKAH KETUJUH:

Guru boleh beritahu pelajar kriteria yang ditetapkan dalam dokumentari itu adalah gen. Pemeriksaan DNA dilakukan untuk memilih kumpulan manusia yang mempunyai gen yang berbeza dan pelbagai.

Dalam kumpulan mereka, tanya pelajar soalan-soalan berikut:

Kenapa penting mempunyai kumpulan manusia yang mempunyai gen yang berbeza dan pelbagai?
Guru boleh membantu dengan menjelaskan bahawa ini bermakna manusia yang dipilih tidak mudah sakit, mempunyai daya tahan yang kuat dan berupaya hidup lebih lama agar mereka mampu membiak dan menghasilkan generasi yang lebih sihat dan kuat untuk memulakan penghidupan di dunia baru yang akan mereka ketemui nanti.

Jika kamu tidak termasuk dalam kumpulan yang dipilih, apakah yang akan kamu lakukan?
Guru boleh membantu (jika perlu) dengan memberikan kekunci kata berikut: a) rasakan pemilihan tidak adil dan berpihak kepada mereka yang berkuasa dan kaya, b) melakukan bantahan agar projek membina kapal angkasa itu tidak diteruskan, c) sabotaj projek tersebut agar tiada sesiapa boleh menaiki kapal angkasa tersebut untuk selamatkan diri mereka, dan d) membina kapal angkasa sendiri dengan sokongan golongan kaya yang tidak dipilih untuk menaiki kapal angkasa asal.

Apakah yang akan berlaku pada keamanan dunia pada waktu itu?
Guru boleh membantu (jika perlu) dengan memberikan kekunci kata berikut: a) rusuhan, b) peperangan saudara dan antara negara, dan c) kegiatan teroris

LANGKAH KELAPAN:

Guru tekankan di sini bahawa rancangan untuk selamatkan manusia dengan tinggalkan dunia tidak semudah yang dijangkakan.

Beritahu pelajar yang mereka akan menonton bahagian seterusnya daripada seduatan video kedua. Sambil menonton minta mereka fikirkan soalan berikut:

Apakah masalah-masalah lain yang mungkin timbul dalam usaha menyelamatan manusia?

Sambung memainkan video tersebut.

LANGKAH KESEMBILAN:

Minta respons dan penjelasan pelajar. Senaraikan jawapan mereka yang munasabah di papan tulis.

Di antara jawapan yang diharapkan daripada pelajar adalah: a) masalah mencari dunia baru, b) masa yang diperlukan untuk sampai ke dunia bari, c) generasi baru (yang dilahirkan dalam kapal angkasa tersebut) yang akan hidup apabila tiba di dunia baru, dan (d) cabaran membina peradaban di dunia baru.

LANGKAH KESEPULUH:

Pelajar menulis refleksi mengenai soalan berikut:

Kenapa penting untuk kita sentiasa memelihara dunia kita dengan baik?

SEMOGA PELAJAR CIKGU SERONOK MENGIKUTI PELAJARAN INI.