[Topik Lisan] Haru Urara: Bila Kegagalan Merupakan Kejayaan

Haru Urara: Bila Kegagalan Merupakan Kejayaan

RINGKASAN:

Pelajaran ini bersekitar mengenai sebuah filem pendek perihal seekor kuda lumba yang bernama Haru Urara yang menjadi inspirasi kepada ramai orang walaupun ianya bukannya seekor kuda yang cemerlang.

Pelajar: Menengah atas
Masa: 60 minit
Aktiviti: Menonton filem pendek, memberikan pendapat dan mengubah persepsi
Topik: Haru Urara: Bila Kegagalan Merupakan Kejayaan
Bahasa: Kosa kata berkait dengan topik
Bahan: Filem pendek

LANGKAH PERTAMA:

Guru minta pelajar memikirkan soalan-soalan berikut:

Bayangkan kamu sedang berada di dewan sekolah menantikan giliran untuk menerima keputusan peperiksaan nasional (peringkat N ataupun O).

Apakah keputusan bagi kamu merupakan satu kejayaan?

Bagaimana kamu mengukur kejayaan ini? Adakah keputusan peperiksaan kamu satu-satunya kayu pengukur yang kamu gunakan?

Sebagai contoh,
(a) berapa banyak subjek yang kamu telah lulus?
(b) berapa banyak pula subjek yang kamu dapat kepujian?
(c) apakah agregat ELR5 atau ELR2B2 kamu? dan
(d) apakah kursus yang kamu perolehi di maktab rendah atau di politeknik?

Bayangkan pula soalan ini:

Apakah pula bagi kamu satu kegagalan?

Bagaimana pula kamu mengukur kegagalan ini? Apakah kayu pengukur yang kamu gunakan?

Guru berikan pelajar ruang dan masa untuk memikirkan jawapan bagi soalan-soalan berikut. Guru boleh meminta pelajar berkongsi dengan rakan di sebelah (pair-and-share) sebelum menjemput beberapa orang pelajar untuk berkongsi secara terbuka (Round Robin) dan meminta maklum balas daripada yang lain.

LANGKAH KEDUA

Guru bertanyakan pelajar soalan-soalan rhetorik berikut:
(Soalan rhetorik merupakan soalan yang tidak perlu dijawab pelajar tetapi menyebabkan mereka berfikir.)

Perlukah kita hidup berpandukan dengan kejayaan dan kegagalan?

Bolehkah kehidupan ini diisi dengan kejayaan sahaja?

Bilakah kegagalan boleh dianggap sebagai kejayaan?

Bilakan kejayaan boleh dianggap sebagai kegagalan?

Bilakah pula kegagalan merupakan kegagalan yang sebenarnya?

Guru berikan pelajar ruang and masa untuk memikirkan soalan-soalan rhetorik di atas dan jika perlu, guru boleh menjelaskan lebih lanjut maksud soalan tanpa perlu pelajar menjawabnya secara terbuka.

LANGKAH KETIGA

Guru meminta pelajar terus memikirkan soalan-soalan rhetorik yang telah diberikan sambil menonton filem pendek Haru Urara yang akan dimainkan.

Beritahu pelajar yang mereka akan menonton sebuah filem pendek perihal seekor kuda lumba yang bernama Haru Urara yang menjadi inspirasi kepada ramai orang walaupun ianya bukannya seekor kuda yang cemerlang.

LANGKAH KEEMPAT

Guru memberikan pelajar post-it pad setiap seorang dan meminta pelajar memberikan respons kepada kedua-dua soalan berikut:

Bagaimanakan pandangan pelajar mengenai kejayaan dan kegagalan berubah setelah menonton filem Haru Urara?

Apakah SATU perkara yang ingin pelajar lakukan setelah menonton filem pendek ini?

LANGKAH KELIMA

Guru mengumpulkan post-it pad pelajar dan memilih beberapa repons yang menarik untuk ditayangkan pada vizualizer untuk tontonan dan maklum balas pelajar lain. Sesi ini boleh mengundang pelajar untuk berkongsi bagaimana persepsi mereka tentang apakah itu kejayaan dan kegagalan telah berubah.

SEMOGA PELAJAR CIKGU SERONOK MENGIKUTI PELAJARAN INI.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s