[Topik Lisan] Kelebihan Hobi: Meneroka kemahiran baru, Membina masa depan

Kelebihan Hobi: Meneroka Kemahiran Baru, Membina Masa Depan

RINGKASAN:

Pelajaran ini bersekitar mengenai dua buah filem.  Pertama adalah sebuah rencana BBC bertajuk Living Online yang mengisahkan tentang hobi unik seorang remaja yang bernama Zev Hoover.  Kedua adalah sebuah dokumentari pendek bertajuk Moving Windmills juga mengenai seorang remaja bernama William Kamkwamba yang menjadikan minatnya mencipta sesuatu membawa perubahan kepada kehidupannya serta keluarganya.

Pelajar: Menengah atas
Masa: 60 minit
Aktiviti: Menonton sebuah rencana serta dokumentari pendek, dan bertutur
Topik: Kelebihan Hobi: Meneroka Kemahiran Baru, Membina Masa Depan
Bahasa: Kosa kata berkait dengan topik
Bahan: Rencana dan dokumentari pendek

LANGKAH PERTAMA:

Guru melukiskan sebuah bulatan pada bahagian tengah papan tulis dan menulis perkataan HOBI dalam bulatan tersebut. Kemudian, guru menjemput setiap pelajar untuk tampil ke hadapan untuk membina peta minda berpusatkan bulatan dan perkataan HOBI pada papan tulis tersebut.

Untuk membantu pelajar, guru boleh tuliskan soalan-soalan berikut pada satu sudut papan tulis:

Berikan satu hobi yang kamu minati?
Apakah kelebihan hobi ini?

Jika terdapat dua orang pelajar berkongsi hobi yang sama, mereka diminta memberikan kelebihan hobi tersebut yang berbeza.

LANGKAH KEDUA:

Guru memilih 1-2 hobi yang menarik (dan unik, jika ada) daripada peta minda tersebut dan menjemput pelajar berkenaan untuk berkongsi dengan lebih mendalam lagi.  Guru boleh menggunakan soalan-soalan berikut sebagai panduan.

Ceritakan bagaimana kamu terdorong untuk memulakan hobi ini?
Apakah kemahiran-kemahiran baru yang telah kamu perolehi melalui hobi ini?
Apakah rancangan masa depan kamu terhadap hobi ini? (Adakah kamu akan meneruskannya? Jika ya, apakah perubahan yang akan kamu lakukan? Jika tidak, mengapa?)

Guru tekankan kepada pelajar bahawa jika seseorang itu tekun dalam hobinya, dia berpeluang meneroka kemahiran baru dan berkemungkinan membawanya kepada masa depan yang lebih baik.

LANGKAH KETIGA:

Beritahu pelajar yang mereka akan menonton sebuah rencana BBC bertajuk Living Online yang mengisahkan tentang hobi unik seorang remaja yang bernama Zev Hoover.  Berkat ketekunannya, remaja ini bukan sahaja telah meneroka kemahiran baru, malah membina peluang baik untuk masa depannya.

Mainkan rencana tersebut hingga selesai.

LANGKAH KEEMPAT:

Secara berpasangan, pelajar bekerjasama untuk menjawab soalan-soalan berikut:

Apakah kemahiran-kemahiran baru yang telah diperolehi oleh Zev Hoover melalui hobinya?
Menurut kamu, apakah peluang-peluang baik yang bakal beliau kecapi pada masa hadapan?

Jemput beberapa wakil kumpulan untuk berkongsi jawapan mereka di hadapan kelas.

Sekarang, guru minta setiap pasangan untuk merenung kembali hobi mereka.  Tanya pelajar soalan berikut:

Apakah peluang-peluang baik yang bakal kamu raih pada masa hadapan jika kamu tekun dalam hobi kamu?

Jemput beberapa wakil kumpulan untuk berkongsi jawapan mereka di hadapan kelas.

LANGKAH KELIMA:

Beritahu pelajar yang mereka akan menonton sebuah dokumentari pendek bertajuk Moving Windmills. Dokumentari ini juga mengisahkan tentang seorang remaja yang menjadikan minatnya mencipta sesuatu membawa perubahan kepada kehidupannya serta keluarganya.

Berbekalkan hanya dengan tajuk dokumentari tersebut, jemput pelajar untuk bayangkan:

Apakah hobi remaja ini?
Apakah perubahan yang telah dia bawa kepada kehidupannya serta keluarganya melalui hobinya itu?

Jemput setiap pelajar untuk memberikan jawapan mereka.

LANGKAH KEENAM:

Mainkan dokumentari tersebut hingga selesai.

Setelah pelajar selesai menonton dokumentari tersebut, guru tanya pelajar soalan-soalan berikut:

Apakah perasaan kamu setelah menonton dokumentari berikut?
Kenapakah kamu berperasaan demikian?

Setelah memberikan pelajar beberapa ketika untuk berfikir, guru menjemput mereka untuk berkongsi jawapan mereka.

LANGKAH KETUJUH:

Guru meminta setiap pelajar untuk memikirkan suatu perkataan atau frasa sebagai kekunci kata (keywords) yang sesuai berdasarkan dokumentari Moving Windmills.

Pelajar dijemput untuk menyenaraikan jawapan mereka di papan tulis.

Guru minta pelajar memilih beberapa kekunci kata yang tertera di papan tulis dan mengembangkannya menjadi sebuah puisi yang sesuai dengan tema dokumentari tersebut.

Apakah itu puisi?
Puisi merupakan ungkapan perasaan atau fikiran penulis (pelajar) tentang sesuatu hal.  Ia terdiri daripada beberapa baris yang dibentuk dengan kata-kata yang indah. Kata-kata yang digunakan bersifat padat makna dan menarik.  Sila lihat contoh di bawah:

Mawarku
Kala mentari muncul di ufuk timur
Saat embun mulai menetes
Kau tebarkan harum di hatiku
Memulai pagi dengan senyuman

Mawarku,ku ingin kau terus tumbuh
Mengiringi langkah kakiku
Menyapa hari-hariku
Mawarku,tak seorang pun kan memetikmu

Sumber daripada Internet

LANGKAH KELAPAN:

Pelajar diminta untuk menulis pusi mereka dalam setiap ruang pada daun-daun kincir angin (windmill) dalam gambar di bawah untuk menghasilkan puisi berbentuk kincir angin.

SEMOGA PELAJAR CIKGU SERONOK MENGIKUTI PELAJARAN INI.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s