[Topik Lisan] Bersatu Kita Kukuh, Bercerai Kita Roboh: Pentingnya keharmonian kaum

Bersatu Kita Kukuh, Bercerai Kita Roboh: Pentingnya keharmonian kaum

RINGKASAN:

Pelajaran ini bersekitar mengenai sebuah tiga buah bahan filem.  Filem pertama merupakan iklan hari raya daripada Petronas yang mengingatkan kita betapa pentingnya perpaduan kaum, sementara filem kedua mengetengahkan pengalaman sebuah sekolah menganjurkan aktiviti-aktiviti sempena sambutan hari keharmonian kaum.  Filem ini dihasilkan oleh Kementerian Pendidikan Singapura (MOE).  Akhir sekali, filem ketiga juga merupakan sebuah iklan Petronas yang mengingatkan kita bahawa sesuatu ketika dahulu (semasa kita kecil) kita semua buta warna kulit (racially blind).

Pelajar: Menengah atas
Masa: 90 minit
Aktiviti: Menonton tiga buah bahan filem, dan bertutur
Topik: Bersatu Kita Kukuh, Bercerai Kita Roboh: Pentingnya Keharmonian Kaum
Bahasa: Kosa kata berkait dengan topik
Bahan: Iklan dan filem pendek

LANGKAH PERTAMA:

Beritahu pelajar yang mereka akan menonton sebuah iklan.

Mainkan iklan Petronas hingga selesai.

Guru menanyakan pelajar soalan berikut:

Apakah perasaan kamu ketika menonton filem ini?

Guru menulis jawapan pelajar di papan tulis.  Jawapan pelajar mungkin menjerumus kepada yang berikut: cemas, khuatir, takut, dan lain-lain yang sesuai

LANGKAH KEDUA:

Guru tekankan daripada jawapan pelajar bahawa pastinya telah berlaku sesuatu yang mencemaskan keluarga Cina itu.  Guru mencungkil pengetahuan sedia ada pelajar dengan menanyakan mereka soalan-soalan berikut:

Apakah kontek iklan ini?
(Sebagai contoh, bilakah ia berlaku? Apakah peristiwa penting dalam sejarah yang berlaku ketika itu? Bagaimana peristiwa itu boleh berlaku? Apakah kesudahan peristiwa itu?)

Apakah mesej yang hendak disampaikan melalui iklan ini?

LANGKAH KETIGA:

Guru meminta pelajar untuk menulis sebuah perenggan (sekurang-kurangnya 100 ayat) untuk mengambarkan peristiwa yang mencemaskan itu dengan menyambung ayat-ayat berikut:

Laporan berita di televisyen diselang-seli dengan gambar-gambar yang menyayat hati.  Aku dapat lihat . . .  Bulu romaku tegak berdiri apabila tersentuh . . .  Seolah-olah aku dapat menghidu . . .  Aku dapat mendengar . . .  Dapat aku rasakan . . .

Guru menggalakkan pelajar menggunakan pancaindera mereka dan frasa-frasa adjektif untuk menimbulkan suasana cemas itu dalam penulisan mereka.

LANGKAH KEEMPAT:

Guru meminta pelajar untuk duduk dalam kumpulan seramai tiga orang dan mereka harus membaca penulisan setiap ahli kumpulan mereka.  Mereka kemudian perlu memilih penulisan terbaik kumpulan mereka.

Guru menjemput beberapa kumpulan berkongsi penulisan terbaik mereka di hadapan kelas (dengan membaca atau menulisnya di papan tulis).

LANGKAH KELIMA:

Guru meminta pelajar gambarkan apa yang akan berlaku kepada keluarga Cina itu jika jiran mereka tidak menawarkan pertolongan.  Minta jawapan spontan pelajar.

Guru menekankan peri pentingnya untuk kita menjaga keharmonian kaum di Singapura.

LANGKAH KEENAM:

Beritahu pelajar yang mereka akan menonton sebuah filem pendek.

Mainkan filem pendek MOE hingga selesai.

LANGKAH KETUJUH:

Guru mengalakkan pelajar mengingat kembali sambutan hari kerharmonian kaum di sekolah mereka dengan menanyakan mereka soalan-soalan berikut:

Apakah persamaan dan perbezaan cara hari keharmonian kaum disambut di sekolah kamu berbanding dengan sekolah di dalam filem ini?

 Apakah aktiviti-aktiviti yang kamu suka pada acara itu? Mengapa?

Apa yang telah kamu pelajari daripada aktiviti-aktiviti tersebut?

Guru minta pelajar untuk berkongsi dengan teman mereka dalam kumpulan sebelum menjemput setiap kumpulan untuk menjawab satu daripada ketiga-tiga soalan di atas.

LANGKAH KELAPAN:

Guru menulis pernyataan ini di papan tulis:

Keharmonian kaum hanya boleh dicapai jika kita semua buta warna kulit (racially blind).

Untuk menerangkan kepada pelajar apakah yang dimaksudkan oleh buta warna kulit, mainkan iklan Petronas berikut.

Guru membahagikan kelas kepada dua kumpulan samada setuju atau tidak setuju dengan pernyataan di atas.

Guru mengusahakan satu perdebatan singkat antara dua kumpulan tersebut dengan meminta setiap ahli kumpulan memberikan pendapat mereka secara berselang-seli antara di antara kedua-dua kumpulan.  Dalam memberikan pendapat, mereka juga boleh memberikan respons kepada pendapat kumpulan lawan.

SEMOGA PELAJAR CIKGU SERONOK MENGIKUTI PELAJARAN INI.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s