[Topik Lisan] Pengorbanan Yang Tidak Mengenal Sempadan: Kasih sayang ibu bapa

Pengorbanan Yang Tidak Mengenal Sempadan: Kasih sayang ibu bapa

RINGKASAN:

Pelajaran ini bersekitar mengenai sebuah filem pendek yang bertajuk The Prodigal oleh The Jubilee Project, dan sebuah iklan yang bertajuk Silence of Love daripada Thai Life Insurance. Kedua-duanya menonjolkan pengorbanan seorang ayah tunggal untuk anaknya.

Pelajar: Menengah bawah
Masa: 60 minit
Aktiviti: Menonton filem pendek, iklan dan bertutur
Topik: Pengorbanan Yang Tidak Mengenal Sempadan: Kasih sayang ibu bapa
Bahasa: Kosa kata berkait dengan topik
Bahan: Filem pendek dan iklan

LANGKAH PERTAMA:

Guru minta pelajar memikirkan soalan-soalan di bawah.

Apakah suatu kejadian yang tidak dapat kamu lupakan di mana ibu atau bapa kamu terpaksa menghadapi masalah untuk memberikan kamu suatu kebaikan?

Apakah pertimbangan-pertimbangan yang mendorong mereka berkorban untuk kamu?

Kemudian, guru minta pelajar menceritakan kejadian tersebut dengan menuliskan jawapan untuk soalan-soalan di atas ke dalam satu perenggan tidak kurang daripada 100 patah perkataan.

LANGKAH KEDUA:

Beritahu pelajar yang mereka akan menonton sebuah filem pendek bertajuk The Prodigal oleh The Jubilee Project yang menonjolkan pengorbanan seorang ayah tunggal untuk anaknya.

Mainkan filem tersebut hingga ke minit 2.08 sebelum menanyakan pelajar soalan berikut:

Apakah yang akan berlaku seterusnya?

Minta pelajar untuk berkongsi dengan rakan di sebelah mereka.

LANGKAH KETIGA:

Sambung memainkan filem tersebut sebelum berhenti lagi pada minit 4.52. Kemudian, tanya pelajar soalan berikut:

Apakah kesudahan cerita ini?

LANGKAH KEEMPAT:

Sambung mainkan filem tersebut hingga selesai. Kemudian, tanyakan pelajar soalan berikut:

Apakah yang terjadi pada Si Ayah akhirnya?

Apakah pertimbangan Si Ayah apabila dia mengambil keputusan berkorban untuk anaknya?

LANGKAH KELIMA:

Berdasarkan pengorbanan Si Ayah dalam filem tersebut, berikan pelajar beberapa metafora untuk menceritakan tentang Si Ayah. Di bawah adalah beberapa contoh metafora yang boleh dipilih pelajar.

Pohon yang rendang

Lautan luas

Matahari

Sofa yang empuk

Pelangi

Baju sejuk

Kereta BMW

Pelajar boleh menggunakan contoh-contoh metafora yang diberikan atau memikirkan metafora mereka sendiri. Kemudian, guru minta pelajar untuk selesaikan  ayat berikut sehingga menjadi beberapa ayat dalam satu perenggan tidak kurang daripada 100 patah perkataan.

Si Ayah adalah seperti ___________________. Ini kerana . . .

LANGKAH KEENAM:

Guru menjemput pelajar untuk berkongsi penulisan mereka dengan kumpulan seramai tiga hingga empat orang pelajar. Setiap kumpulan akan memilih penulisan yang terbaik untuk mewakili kumpulan mereka. Guru kemudiannya akan meminta wakil kumpulan untuk membacakan penulisan terbaik kumpulan mereka. Di akhir setiap penyampaian, guru menjemput komen daripada kumpulan lain.

LANGKAH KETUJUH:

Beritahu pelajar yang mereka akan menonton sebuah iklan  bertajuk Silence of Love daripada Thai Life Insurance yang juga menonjolkan pengorbanan seorang ayah tunggal untuk anaknya. Mainkan iklan tersebut hingga selesai.

Biasanya pelajar akan menangis setelah menyaksikan iklan tersebut. Jadi, guru perlu memberikan pelajar sedikit waktu untuk kembali tenang. Kemudian, minta pelajar untuk membayangkan sejenak pengorbanan ibu bapa mereka ke atas diri mereka.

LANGKAH KELAPAN:

Guru minta pelajar untuk menulis sebuah sajak pendek untuk ibu atau ayah mereka demi untuk mengenangkan pengorbanan mereka.

Guru boleh mengalakkan pelajar mengunnakan kemahiran menggunakan metafora yang baru mereka pelajari untuk melengkapkan sajak di bawah:

Ibu (atau Ayah)

Dikau adalah seumpama bintang utara
Yang membimbing aku ketika aku perlukan panduan

Dikau adalah seumpama hujan
Yang menyirami aku dengan ilmu pengetahuan

Dikau adalah seumpama ___________________.
Yang . . .

Dikau adalah seumpama ___________________.
Yang . . .

Dikau adalah seumpama ___________________.
Yang . . .

Dikau adalah seumpama ___________________.
Yang . . .

Dikau adalah seumpama ___________________.
Yang . . .

Siapalah aku tanpamu di sisiku.
Terimakasih kasih di atas segala pengorbananmu ke atasku.

(Nama Pelajar)

Galakkan pelajar untuk menuliskan sajak mereka yang lengkap (dan sudah disemak guru) pada kertas berwarna dan berikannya kepada ibu atau ayah mereka sebagai hadiah.

SEMOGA PELAJAR CIKGU SERONOK MENGIKUTI PELAJARAN INI.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s